Преглед на услуги

Изберете валута:


1U Server Colocation
1U Rackspace - 1A 110V Power - 5000GB Bandwidth - 1Gbps Uplink
месечен износ - $69.95 USD
12 месечен износ - $58.29 USD
2U Server Colocation
2U Rackspace - 2A 110V Power - 5000GB Bandwidth - 1Gbps Uplinkмесечен износ - $99.95 USD
12 месечен износ - $83.29 USD